Visie

Het Nieuw Optimisme

De stichting stelt zich ten doel:
– de ondersteuning van culturele, historische en maatschappelijke vraagstukken in de breedste zin des woords;
– de vergroting van cultureel, historisch en maatschappelijk besef;
– de uitvoering van projecten en diensten ter behoeve van culturele, historische en maatschappelijke vraagstukken in de breedste zin des woords;
– de uitvoering van projecten en diensten ter behoeve van cultureel, historisch en maatschappelijk besef;
– het initiëren van kunstprojecten in de breedste zin des woords;
– het uitvoeren van kunstprojecten in de breedste zin des woords;
– het initiëren, promoten en uitvoeren van crossmediale kunst vormen;
– het verrichten van commerciële activiteiten ter realisering van doelstellingen;