Welkom bij Stichting Het Nieuw Optimisme.

Het Nieuw optimisme maakt, samen met Bob Driessen, sociale kunst projecten, waar de mens centraal in staat. Via deze maatschappelijk betrokken projecten willen we mensen laten nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Vaak met een twistslag, waarmee we de wereld opmerkelijk inzichtelijker, toegankelijker of mooier willen maken. Dit doen we middels concrete projecten met een groot bereik. Wij geloven dat de wereld maakbaar is en dat Juist kunst hierbij ogen kan openen. Door mensen anders te laten kijken, laten we ze beter kijken.

Nieuws!
in 2021 gaan we onderzoeken hoe mensen in Tilburg over de Toekomst denkt. Dit project heet ‘Berichten aan de Toekomst’.  Een installatie met een oude telefoon. Waarbij als je opneemt je bij de voicemail van de toekomst komt. Hij is er nog even niet… maar spreek iets in na de piep…
Daarna voorden deze berichten onder Tilburgers gedeeld

Daarnaast zal The Poetry Wall gaan toeren. Een interactieve gedichten installatie gekoppeld aan mediawijsheid lessen…

De stichting stelt zich ten doel:

  • de ondersteuning van culturele, historische en maatschappelijke vraagstukken in de breedste zin des woords;
  • de vergroting van cultureel, historisch en maatschappelijk besef;
  • de uitvoering van projecten en diensten ter behoeve van culturele, historische en maatschappelijke vraagstukken in de breedste zin des woords;
  • de uitvoering van projecten en diensten ter behoeve van cultureel, historisch en maatschappelijk besef;
  • het initiëren van kunstprojecten in de breedste zin des woords;
  • het uitvoeren van kunstprojecten in de breedste zin des woords;
  •  het initiëren, promoten en uitvoeren van crossmediale kunst vormen;
  • het verrichten van commerciële activiteiten ter realisering van doelstellingen;